Wednesday, 6 July 2011


After the brilliant presentation at the last FORUM, we have the privilege of passing on some further Rhôd news. BRG's Sam Aldridge will be speaking about his Open Empty Spaces project at this symposium next week:


Symposium Rhôd 2011

Monday 11 July/Llun Gorffennaf 11
Chapter Arts Centre/Canolfan Gelfyddydau Chapter

Caerdydd/Cardiff

6.00 - 8.00 pm/yh

Free (ticketed)/Am ddim [gyda tocyn]

Please book your ticket by contacting the Box Office on 029 2030 4400/
Cysylltwch â r Swyddfa Docynnau 02920304400

Rhôd seeks to expand the ideas surrounding an urban/rural dialogue. Following the recent Rhod exhibition at Melin Glonc, in West Wales, this symposium seeks to form an understanding of artistic activity across the UK and to what degree site dictates the nature of this.

Guest speakers include Reveal Somerset, Angharad Pearce Jones and Open Empty Spaces. The event is free to attend and advance booking is recommended as space is limited.

Mae Rhôd yn ceisio datblygu syniadau ynglyn â r berthynas rhwng y wlad a r ddinas. Yn dilyn yr arddangosfa ddiweddar yn Melin Glonc, Drefach Felindre, bydd y symposium yn gyfle i ddeall mwy am weithgaredd creadigol ar draws y DU ac i ba raddau y mae lleoliad yn dylanwadu ar natur y gwaith.

Siaradwyr gwâdd i gynnwys Reveal Somerset, Angharad Pearce Jones ac Open Empty Spaces. Mae r digwyddiad am ddim ond awgrymir ichi archebu tocyn rhagblaen gan fod lle cyfyngedig.

For more information please visit/am ragor o wybodaeth ewch i: www.therhod.wordpress.com

No comments: